Træningstider

Hold A: Hvalpe/unghunde
Hold B: Kåringshold + Kårede
Hold C: Kåringshold + Kårede
Hold C: Kåringshold + Kårede
Fri Træning

Lørdag kl.10.00 Instruktør: Torben/Niels
Lørdag kl. 1300 Instruktør: Torben/Niels
Lørdag kl. 13.00 Instruktør: Birgit
Søndag kl. 13.00 Instruktør: Birgit
Torsdag kl. 19.00 Uden instruktør

HB beslutning angående Opstartsplan:

På baggrund af regeringens skitse til fase 2 og 3 har HB besluttet, at aktiviteter i Dansk Politihundeforening igen kan starte.

Fra mandag den 18. maj er træning, kurser og andre aktiviteter – med undtagelse af konkurrencer og kåringer – igen tilladt.

Konkurrencer og kåringer kan afvikles fra mandag den 8. juni.

Forårets Unghundekonkurrencer kan afholdes enten den 13./14. juni eller den 20./21. juni.

Forårets Oprykningskonkurrencer udgår.

Generelt skal myndighedernes retningslinjer og anbefalinger overholdes, ligesom der på alle standpladser bør være mulighed for afspritning.

Til enkelte øvelser er der følgende bemærkninger:

Apport og Fri ved cykel:          Mulighed for afspritning efter øvelserne, ligesom HF evt. kan anvende handsker.

Øv. 9 og 10:                               Indtil videre udgår sidegenstande på figuranter. HF skal selvstændig oplyse, at en visitering supponeres, og figuranten skal kunne bekræfte anførte.

Øv. 11 og kåring øv. 9:            Afstand til figurant 1-2 meter. Afvæbning som normalt, men figurant skal holde stokken således, at det er muligt at overholde anførte afstand. Mulighed for afspritning efter øvelsen.

Spørgsmål til anførte bedes rettet via respektive områdeleder.